Wczoraj i dziś – podrecznik do historii dla kl. VII

Podręcznik do historii dla klasy VII “Wczoraj i dziś” ukazał się nakładem wydawnictwa Nowa Era. Autorami książki są: Jarosław Kłaczkow, Anna Łaszkiewicz i Stanisław Roszak. W podręczniku przedstawiono dzieje Polski i świata od kongresu wiedeńskiego w 1815 roku do momentu wybuchu II wojny światowej. Zrozumienie tekstu głównego ułatwiają uczniom mapy, infografiki i liczne fotografie zawarte w książce.

Podział na działy

  • Co było wcześniej
  • Europa po kongresie wiedeńskim
  • Ziemie polskie po kongresie wiedeńskim
  • Europa i świat po Wiośnie Ludów
  • Ziemie polskie po Wiośnie Ludów
  • I wojna światowa
  • Świat w okresie międzywojennym
  • Polska w okresie międzywojennym

Budowa poszczególnych działów

Pierwszy dział w podręczniku “Wczoraj i dziś” poświęcony został powtórzeniu zagadnień z kl.6, dotyczących historii Polski i świata w XVIII wieku i na początku XIX wieku. Tekst główny w każdym dziale, zawierający wiedzę historyczną dotyczącą wybranego zagadnienia, uzupełniany jest barwnymi ilustracjami ukazującymi np. sylwetki postaci, obrazy przedstawiające wydarzenia historyczne. W podręczniku jest wiele map. Ukazują one np. ówczesne granice państw, Rozbiory Rzeczypospolitej, przebieg wojen. Wszystkie ważne wydarzenia historyczne przedstawione zostały graficznie na osi czasu.

Oprócz tekstu głównego, dostarczającego wiedzy, w rozdziałach znajdują się teksty źródłowe oraz polecenia do nich. Praca z tekstem źródłowym jest formą powtórzenia i utrwalenia materiału. Również do map dołączono polecenia, które uczą pracy z mapą, odczytywania z niej konkretnych informacji. Mapa kształtuje wyobrażenie ucznia o rzeczywistym wyglądzie świata, podziale na państwa czy krainy historyczne.

W kolorowych ramkach umieszczono w podręczniku biogramy ważnych postaci historycznych.

Autorzy książki zadbali również o wyeksponowanie ciekawostek historycznych. W podrozdziałach “Tajemnice sprzed wieków” uczeń znajdzie informacje dodatkowe, które niejednokrotnie wybiegają poza suche fakty historyczne, ukazują tło epoki. Dzięki takim ciekawostkom łatwiej zainteresować uczniów historią.

Podręcznik do historii klasa 7 nie służy tylko do nauki – to Twój paszport do przeszłości

Podręcznik do historii klasa 7 to rodzaj książki, która zazwyczaj zawiera zbiór informacji o wydarzeniach i ludziach historycznych. Większość podręczników do nauczania historii kładzie nacisk na poprawność faktograficzną i przedstawia szeroki przegląd głównych tematów z danej dziedziny.

Czym może różnic się podręcznik do historii klasa 7 w zależności od wydawnictwa?

Większość podręczników do nauczania historii w klasie 7 kładzie nacisk na faktograficzną dokładność i dostarcza szerokiego przeglądu głównych tematów z danej dziedziny, jednak niektóre z nich przyjmują bardziej interpretacyjne lub narracyjne podejście, skupiając się na konkretnych okresach lub tematach historycznych. Większość historyków uważa, że historia powinna być jak najbardziej obiektywna, ale zawsze istniały kontrowersje wokół przedstawiania w podręcznikach pewnych wydarzeń i postaci. Debata ta często sprowadza się do różnic w interpretacji tego, czemu historia ma służyć – czy ma być przede wszystkim narzędziem do zrozumienia teraźniejszości, czy do wspominania przeszłości.

Ogólne założenia podręcznika do historii

Dobry podręcznik do historii klasa 7 zawiera wiele ciekawych ilustracji i zdjęć, które pomagają ożywić przeszłość. Niektóre ogólne cechy takiego podręcznika to:

– treść i język dostosowane do wieku ucznia,
– jasne i zwięzłe wyjaśnienie pojęć historycznych,
– dobrze sformułowane pytania wspierające umiejętność krytycznego myślenia,
– żywe zdjęcia lub ilustracje towarzyszące tekstowi,
– mapy z wyszczególnieniem kluczowych miejsc wspomnianych w opowiadaniu.

Wiele podręczników do historii zawiera także multimedialne zasoby internetowe, do których uczniowie mogą sięgnąć, by uzyskać dodatkowe informacje lub wzbogacić swoje wiadomości.

Jak wykorzystywać skutecznie Podręczniki do historii 7 dla klas podstawowych w nauce?

Podręcznik do historii dla klasy 7 może być wykorzystywany na wiele sposobów. Może być czytany w klasie, podczas samodzielnych poszukiwań lub jako zadanie domowe. Podręcznik może być także uzupełnieniem innych źródeł podczas nauki o tematach i wydarzeniach historycznych. Ponadto książka może dostarczyć informacji przydatnych do pisania wypracowań i projektów dotyczących różnych aspektów historii Polski i świata.

Rozwój zgodny z naszymi potrzebami

Jak wybierać interesujące książki?

Podręczniki do historii klasa 7, są istotną częścią wyprawki każdego siódmoklasisty. Warto wybierać podręczniki, które oprócz oferowanych treści, umożliwiają atrakcyjną formę nauki oraz zdobywania nowych umiejętności. W polskich szkołach wciąż jest obecny mit, głoszący, że nauka musi być trudna, nudna oraz stanowić udrękę dla ucznia. Zamiast zastanowić się jak ulepszyć metody nauczania oraz wprowadzić korzystne zmiany, które odmienią oblicze edukacji w Polsce. Spowodują także, że dzieci z ochotą będą chodzić do szkoły i sięgać po kolejne stopnie naukowe, więcej wysiłku jest wkładane w pielęgnowanie tego fałszywego przekonania.

Jaka powinna być nauka?

Nauka powinna być przyjemnością, w szczególności w początkowych etapach doświadczania nauki formalnej. To czego ludzie się uczą, powinno być podyktowane ciekawością, talentem czy zainteresowaniami. Tymczasem w szkole znaczna część uczniów dowiaduje się, że muszą być znakomici we wszystkich przedmiotach. Dodatkowo system jest tak skonstruowany, że nie rozwija talentów dzieci oraz nie pomaga im w poznawaniu siebie. Największym skupieniem objęte jest dążenie do efektownego zdania egzaminów maturalnych. Nie dziwota, że dzieci oraz młodzież wychodząca ze szkół, które pielęgnują taką postawę wobec nauki, nie chcą już z edukacją mieć nic wspólnego.

Rozwój oraz jego czarne strony

Podstawowym założeniem współczesnych czasów jest nieograniczony rozwój oraz pochwała perfekcjonizmu. Ludzie obawiają się jechać na wakacje, podjąć decyzję o posiadaniu dziecka, ponieważ takie przerwy w karierze mogą spowodować, spowolnienie ich rozwoju. Przestał on stanowić środek do osiągnięcia celów, stał się celem samym w sobie. Z jednej strony droga ku rozwojowi ma wartość samą w sobie, z drugiej jednak osoby pędzą tak szybko w swojej codzienności oraz licznych obowiązkach, że nie maja czasu na obserwację tego jak się zmieniają a także na cieszenie się tymi doświadczanymi zdarzeniami. Sytuację zmieniłoby znalezienie przestrzeni na oddech i przyjrzenie się sobie samemu od czasu do czasu.