Jak wybierać interesujące książki?

Podręczniki do historii klasa 7, są istotną częścią wyprawki każdego siódmoklasisty. Warto wybierać podręczniki, które oprócz oferowanych treści, umożliwiają atrakcyjną formę nauki oraz zdobywania nowych umiejętności. W polskich szkołach wciąż jest obecny mit, głoszący, że nauka musi być trudna, nudna oraz stanowić udrękę dla ucznia. Zamiast zastanowić się jak ulepszyć metody nauczania oraz wprowadzić korzystne zmiany, które odmienią oblicze edukacji w Polsce. Spowodują także, że dzieci z ochotą będą chodzić do szkoły i sięgać po kolejne stopnie naukowe, więcej wysiłku jest wkładane w pielęgnowanie tego fałszywego przekonania.

Jaka powinna być nauka?

Nauka powinna być przyjemnością, w szczególności w początkowych etapach doświadczania nauki formalnej. To czego ludzie się uczą, powinno być podyktowane ciekawością, talentem czy zainteresowaniami. Tymczasem w szkole znaczna część uczniów dowiaduje się, że muszą być znakomici we wszystkich przedmiotach. Dodatkowo system jest tak skonstruowany, że nie rozwija talentów dzieci oraz nie pomaga im w poznawaniu siebie. Największym skupieniem objęte jest dążenie do efektownego zdania egzaminów maturalnych. Nie dziwota, że dzieci oraz młodzież wychodząca ze szkół, które pielęgnują taką postawę wobec nauki, nie chcą już z edukacją mieć nic wspólnego.

Rozwój oraz jego czarne strony

Podstawowym założeniem współczesnych czasów jest nieograniczony rozwój oraz pochwała perfekcjonizmu. Ludzie obawiają się jechać na wakacje, podjąć decyzję o posiadaniu dziecka, ponieważ takie przerwy w karierze mogą spowodować, spowolnienie ich rozwoju. Przestał on stanowić środek do osiągnięcia celów, stał się celem samym w sobie. Z jednej strony droga ku rozwojowi ma wartość samą w sobie, z drugiej jednak osoby pędzą tak szybko w swojej codzienności oraz licznych obowiązkach, że nie maja czasu na obserwację tego jak się zmieniają a także na cieszenie się tymi doświadczanymi zdarzeniami. Sytuację zmieniłoby znalezienie przestrzeni na oddech i przyjrzenie się sobie samemu od czasu do czasu.