Podręcznik do historii dla klasy VII “Wczoraj i dziś” ukazał się nakładem wydawnictwa Nowa Era. Autorami książki są: Jarosław Kłaczkow, Anna Łaszkiewicz i Stanisław Roszak. W podręczniku przedstawiono dzieje Polski i świata od kongresu wiedeńskiego w 1815 roku do momentu wybuchu II wojny światowej. Zrozumienie tekstu głównego ułatwiają uczniom mapy, infografiki i liczne fotografie zawarte w książce.

Podział na działy

  • Co było wcześniej
  • Europa po kongresie wiedeńskim
  • Ziemie polskie po kongresie wiedeńskim
  • Europa i świat po Wiośnie Ludów
  • Ziemie polskie po Wiośnie Ludów
  • I wojna światowa
  • Świat w okresie międzywojennym
  • Polska w okresie międzywojennym

Budowa poszczególnych działów

Pierwszy dział w podręczniku “Wczoraj i dziś” poświęcony został powtórzeniu zagadnień z kl.6, dotyczących historii Polski i świata w XVIII wieku i na początku XIX wieku. Tekst główny w każdym dziale, zawierający wiedzę historyczną dotyczącą wybranego zagadnienia, uzupełniany jest barwnymi ilustracjami ukazującymi np. sylwetki postaci, obrazy przedstawiające wydarzenia historyczne. W podręczniku jest wiele map. Ukazują one np. ówczesne granice państw, Rozbiory Rzeczypospolitej, przebieg wojen. Wszystkie ważne wydarzenia historyczne przedstawione zostały graficznie na osi czasu.

Oprócz tekstu głównego, dostarczającego wiedzy, w rozdziałach znajdują się teksty źródłowe oraz polecenia do nich. Praca z tekstem źródłowym jest formą powtórzenia i utrwalenia materiału. Również do map dołączono polecenia, które uczą pracy z mapą, odczytywania z niej konkretnych informacji. Mapa kształtuje wyobrażenie ucznia o rzeczywistym wyglądzie świata, podziale na państwa czy krainy historyczne.

W kolorowych ramkach umieszczono w podręczniku biogramy ważnych postaci historycznych.

Autorzy książki zadbali również o wyeksponowanie ciekawostek historycznych. W podrozdziałach “Tajemnice sprzed wieków” uczeń znajdzie informacje dodatkowe, które niejednokrotnie wybiegają poza suche fakty historyczne, ukazują tło epoki. Dzięki takim ciekawostkom łatwiej zainteresować uczniów historią.